วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กลอนไหว้ครู
“ครูเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สอง


คอยปกป้องชี้นำทางอย่างสร้างสรรค์


ให้เราเดินถูกทางทุกคืนวัน


ให้เรานั้นก้าวต่อไปอย่างชัยชาญ
เสียงพร่ำสอนดังแว่วดังฟังรื่นหู


ท่านเป็นผู้สอนให้เรานั้นกล้าหาญ


เกิดปัญญาวิจารณญาณ


ขอกราบกรานบูชาครูด้วยดวงใจ”


(นางสาว มณีนุช ทิพย์พรม รปศ 531 เลขที 26)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น